EN İYİ 10 DERS :

Codeigniter Image Moo Resim İşleme Sınıfı

Image_moo codeigniterın kendi resim işleme sınıfına alternatif olarak kullanabileceğiniz yapısı ve basit kullanımıyla resim yüklemelerinizi daha kolay yapabileceğiniz bir resim işleme sınıfıdır. Class dosyasını indirmek için Tıklayın

KURULUM :

Class dosyasını  (CI  > 1.7.2 için -> /system/application/libraries  -  CI > 2.0 için -> /application/libraries ) kütüphane dosyanıza kopyalayın.

FONKSİYONLAR :

load($x) -  $x değeri ile işlenecek resmin  yolunu belirtmelisiniz. Jpg – png – Gif formatları desteklenmektedir.

save($x,$overwrite=FALSE)  $x değeri manipule edilen resmin yeni adresini gireceğiniz değerdir. Yazmak istediğiniz dosyanın cmod ayarları yapılmamışsa hata alabilirsiniz. $overwrite ise girdiğiniz adreste aynı isimde bir kayıt varsa üzerine yazılması veya yazılmamasını belirttiğimiz değerdir.

save_dynamic($name="")  save dinamic fonsiyonu resmi dinamic olarak oluşturmanızı sağlar. Resim formatı belirtilmez ise jpg olarak oluşturulur.

save_pa($prepend="", $append="", $overwrite=FALSE) Bu fonksiyon  manipule edilmiş resme özgün bir yol atamak için dosya  adının başına $prepend değerini sonuna ise $append değerini getirir.
(Ör: save_pa($prepend="webde_", $append="_ders", $overwrite=FALSE); sonuc -> webde_dosyaadi_ders.jpg)

resize($x,$y,$pad=FALSE) resize fonksiyonu  resmi orjinal boyutlarına paralel küçültür. Resmi boyutları max $x max $y olacak şeklinde boyutlandırır.

Örnek 1A :

       // İmage_moo Resim İşleme Clasımızı Yüklüyoruz.
       $this->load->library('image_moo');

       //RESMİ İSTENİLEN BOYUTTA ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE KÜÇÜLÜTÜR
       //TAŞAN BÖLÜMLERİ BELİRTİLEN RENKTE DOLDURUR.
       $this->image_moo
         ->load('resim.jpg')
         ->set_background_colour("#00000")
         ->resize(400, 200,TRUE) 
         ->make_watermark_text("Webdeders.com", "TEMPBI__.TTF", 25, "#000")
         ->watermark(50, 100, $abs=TRUE)
         ->save_dynamic($name="webdeders.jpg");
    

Örnek 1B :

      // İmage_moo Resim İşleme Clasımızı Yüklüyoruz.
      $this->load->library('image_moo');

      //RESMİ İSTENİLEN BOYUTTA ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE KÜÇÜLÜTÜR.
      //TAŞAN BÖLÜMLERİ KIRPAR.
       $this->image_moo
         ->load('resim.jpg')
         ->set_background_colour("#00000")
         ->resize(400, 200) 
         ->make_watermark_text("Webdeders.com", "TEMPBI__.TTF", 25, "#000")
         ->watermark(50, 100, $abs=TRUE)
         ->save_dynamic($name="webdeders.jpg");
    

resize_crop($x,$y) resize crop fonksiyonu resmi ölçülü bir şekilde küçültür ve resmi kırparak $x , $y boyutlarına getirir.

stretch($x,$y) stretch fonksiyonu resmi girilen $x, $y değerlerinde boyutlandırır fakat kırpmadan resmi girilen boyutlara sığdırır.

crop($x1,$y1,$x2,$y2) crop fonksiyonu orijinal resmi girilen ölçülerde kırpmanızı sağlar. Yeni resmin boyutu $x2 - $x1 x $y2 - $y1 şeklinde oluşturulur.
(Ör: crop(200,100,600,300) sonuc->400x200 boyutlarında resim oluşturulur.)

rotate($angle) rotate fonksiyonu resmi istenilen değerde döndürmenizi sağlar.

load_watermark($filename, $transparent_x=0, $transparent_y=0) load watermark fonksiyonu ile resmin üzerine filigran yükleyebilirsiniz.

Örnek 2 :

          // İmage_moo Resim İşleme Clasımızı Yüklüyoruz.
          $this->load->library('image_moo');

          $this->image_moo
              ->load('resim.jpg')
              ->resize(400,200)
              ->load_watermark("webdeders.png")
              ->watermark(5)
              ->save_dynamic($name="webdeders.jpg");
    

make_watermark_text($text, $fontfile, $size=16, $colour="#ffffff", $angle=0) bu fonksiyon filigran olarak yazı kullanmanızı sağlar.
($text -> metin - $fontfile -> fontdosyasının yolu -  $size-> font  boyutu - $colour -> font rengi - $angle -> döndürme oranı)

Örnek 3 :

          // İmage_moo Resim İşleme Clasımızı Yüklüyoruz.
          $this->load->library('image_moo');

          $this->image_moo
              ->load('resim.jpg')
              ->resize(400, 200)
              ->make_watermark_text("Webdeders.com", "TEMPBI__.TTF", 25, "#000")
              ->watermark(50, 100, $abs=TRUE)
              ->save_dynamic($name="webdeders.jpg");
    

watermark($position, $offset=8, $abs=TRUE)  Oluşturulan filigranın pozisyonu belirtmek için kullanılır.

shadow($size=4, $direction=3, $colour="#444") Oluşturulan yeni resme gölge vermek için kullanılır.

border($width,$colour="#000") Resme kenarlık oluşturmanızı sağlar.

Örnek 4 :

          // İmage_moo Resim İşleme Clasımızı Yüklüyoruz.
          $this->load->library('image_moo');

          $this->image_moo
              ->load('resim.jpg')
              ->resize_crop(400,200)
              ->border(5, "#ffffff")
              ->border(1, "#000000")
              ->make_watermark_text("Webdeders.com", "TEMPBI__.TTF", 25, "#000")
              ->watermark(50, 100, $abs=TRUE)
              ->save_dynamic($name="webdeders.jpg");
    

border_3d($width,$rot=0,$opacity=30) Resme 3d kenarlık oluşturmanızı sağlar.

Örnek 5 :

          // İmage_moo Resim İşleme Clasımızı Yüklüyoruz.
          $this->load->library('image_moo');

          $this->image_moo
              ->load('resim.jpg')
              ->resize_crop(400,200)
              ->border_3d(5)
              ->make_watermark_text("Webdeders.com", "TEMPBI__.TTF", 25, "#000")
              ->watermark(50, 100, $abs=TRUE)
              ->save_dynamic($name="webdeders.jpg");
    

filter($function, $arg1=NULL, $arg2=NULL, $arg3=NULL, $arg4=NULL) Standart imagefilter  gd2 komutunu çalıştırır.
Bakınız: http://www.php.net/manual/en/function.imagefilter.php

round($radius,$invert=FALSE,$corners(array[top left, top right, bottom right, bottom left of true or False)="") round fonksiyonu resmin köşelerini yuvarlamanızı sağlar.

Örnek 6 :

          // İmage_moo Resim İşleme Clasımızı Yüklüyoruz.
          $this->load->library('image_moo');

          $this->image_moo
              ->load('resim.jpg')
              ->resize(600, 200)
              ->round(30)
              ->load_watermark("webdeders.png")
              ->watermark(5)
              ->save_dynamic($name="webdeders.jpg");
    

set_background_colour("#49F")  Resmin boş kalan bölümlerinin arkaplan rengini ayarlamak için kullanılır.

YARDIMCI FONKSİYONLAR :

display_errors($open = '<p>', $close = '</p>') Resim oluşturulurken hata oluşup oluşmadığını kontrol etmenizi sağlar.
(ÖR: if ($this->image_moo->error) echo $this->image_moo->display_errors();)

set_jpeg_quality($x) JPG Resimlerin kalitesini ayarlamanızı sağlar. (1-100) default – 75

set_watermark_transparency($x) Filigran transparanlığını ayarlamınızı sağlar.

check_gd() – Gd2 Kütüphanesinin kullanılabilirliğini kontrol eder.

clear_temp() Hafızadaki resme uygulanan ayarları sıfırlar.

clear() Hafızadaki resimleri sıfırlar.

Yazıyı Ekleyen Editör :

Yazının Eklenme Tarihi :

Ömür Teşi
17 Mart 2012 - Cumartesi Günü

Yazının Okunma Sayısı :

Yazının Kategorisi :

7160 Defa Okundu
Php

Bu Yazıya Ait Etiketler :

Codeigniter image class, Codeigniter Resim İşleme Sınıfı, codeigniter image manipulation,codeigniter image manipulation class, codeigniter image manipulation kullanımı, Ömür TEŞİ, codeigniter resim işleme, codeigniter İmage_moo ,image_moo sınıfı, image_moo class, image_moo kullanımı, codeigniter classına alternatif resim işleme classı